Εργαστηριακό Κέντρο Λαμίας

Κρείττον του λαλείν το πράττειν

 

Ταυτότητα

Z

Ίδρυση το 1985

Με τον Νόμο 1566/85 ιδρύονται Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) τα οποία αργότερα θα ονομαστούν Εργαστηρικά Κέντρα (Ε.Κ.)

Z

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λαμίας

 Το Εργαστηριακό Κέντρο Λαμίας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης στο κτιριακό συγκρότημα των επαγγελματικών σχολείων. Συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, το 3ο ΕΠΑΛ Λαμίας (Εσπερινό) και το ΙΕΚ Λαμίας.

Z

Εγκαταστάσεις συνολικής επιφανείας περίπου 3000 τμ.

Υποστηρίζονται εργαστηριακά όλοι οι τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ. 

Το ΕΚ Λαμίας, ως εκπαιδευτικό κέντρο, περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους οι οποίοι προσομοιάζουν με τους εργασιακούς χώρους και οι οποίοι βοηθούν τους μαθητές να προσαρμοστούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του κάθε επαγγέλματος. Σήμερα υποστηρίζει τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων της Λαμίας, δηλ. το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, 3ο ΕΠΑΛ Λαμίας (Εσπερινό) και το Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Τομείς

engineering

Μηχανολογίας

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός.

Σύντομο βίντεο

electronics

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Σύντομο βίντεο
it

Πληροφορικής

Η  πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.

Σύντομο βίντεο
health

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Σύντομο βίντεο
economics

Διοίκησης και Οικονομίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της τουριστικής βιομηχανίας, στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.

Σύντομο βίντεο
structure

Δομικών Έργων

 Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών.

Σύντομο βίντεο
agriculture

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου.

Σύντομο βίντεο

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

1o EK LOGO small

1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Λαμίας

Τέρμα Λαρίσης, Γαλανέικα  Λαμίας
Τ.Κ. 35132
Τηλ: 2231052325
email: mail (at) 1sek-lamias.fth.sch.gr

1ο ΕΠΑ.Λ. Λαμίας

Τηλ: 2231027563, 22310-52893
Fax: 2231027563
email: mail (at) 1epal-lamias.fth.sch.gr
2ο ΕΠΑ.Λ. Λαμίας
Τηλ: 2231022715 (Διεύθυνση), 2231026781 (Γραμματεία)
email: mail (at) 2epal-lamias.fth.sch.gr
3ο ΕΠΑ.Λ. Λαμίας Εσπερινό
Τηλ: 2231052110
email: mail (at) 3epal-esp-lamias.fth.sch.gr​